Què és?

Llegir abans de curar vol contribuir a fomentar la mirada reflexiva i l’actitud empàtica i compassiva en els professionals sanitaris. Pensem que la lectura amb profunditat de moltes obres relacionades amb la salut i l’atenció sanitària és útil per enriquir-se i poder comprendre el món i les persones que necessiten atenció.

També permet compartir les experiències viscudes per altres persones i conèixer les idees i reflexions que els varen fer sorgir aquestes vivències, la qual cosa pot ajudar a concebre noves possibilitats per millorar la relació amb els pacients, a aprendre, a imaginar, a pensar i a fomentar l’esperit crític i responsable en els metges, infermeres i la resta de professionals.

Sabem que cada vegada les càrregues de treball són més grans i també que existeixen moltes altres iniciatives de recerca, docents, formatives, que atrauen l’interès, per això vàrem sol·licitar l’acreditació del Consell Català de les professions sanitàries, que, atès l’interès que consideren que té aquesta en la formació dels professionals sanitaris, la va concedir.

Des del curs 2021-22, a més, i gràcies a la col·laboració de la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA, hem iniciat una nova fase del projecte que ofereix, als professionals de la salut, les eines, recursos i suport per poder realitzar els seus clubs també en format híbrid o virtual 100%.

La Societat Catalana de Bioètica, Barcelona Ciutat de la Literatura UNESCO i el projecte LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) us convidem a accedir a aquest espai de suport, tant per als conductors dels futurs clubs de lectura com per als participants, on trobareu un espai d’autoformació, diàleg, intercanvi i participació.

Com es posa en marxa un club de lectura presencial al teu centre de treball?
Com es posa en marxa un club de lectura virtual al teu centre de treball?
Inscriu-te al Club de Lectura Virtual Obert (CLOB) i llegeix amb altres professionals de la salut.

Crèdits

Direcció del projecte

Patrícia Beroiz, Josep Maria Busquets i Clara Llubia | Societat Catalana de Bioètica

Teresa Fèrriz Roure | Universitat Oberta de Catalunya

César Moreno | Ajuntament de Barcelona

Agraïm a tots els professionals que ens han acompanyat des del 2018: Marina Espasa, que va impulsar el projecte amb la seva visió al capdavant de Barcelona Ciutat de la literatura, Òscar Carreño, Susanna Álvarez i un llarg etcètera.

Coordinació dels clubs de lectura presencials

Cristina Galisteo i Anna Ballbona

Dinamització dels clubs de lectura virtuals

Ricard Ruiz Garzón

Edició web

Mariona Savall