Contacte

“Entre dos cirurgians igualment competents, procuri que l’operi qui hagi llegit Txékhov.”
Simon Leys