Com posar en marxa un club de lectura presencial al teu centre de treball?

1.

Per què és important impulsar un club de lectura?

 

 • Perquè la lectura amb profunditat de moltes obres literàries relacionades amb la salut i l’atenció sanitària, si es comenta de manera compartida, pot ser molt útil per enriquir-nos i per comprendre el món i les persones a les què prestem atenció.
 • També ens permet compartir les experiències viscudes per altres persones i conèixer quines idees i reflexions els hi van sorgir. Podem aprendre noves possibilitats que ens ajudin a millorar la relació amb els pacients i amb els companys i les companyes, mentre fomentem l’esperit crític necessari per actuar de manera més responsable.
 • Entenem que el club de lectura és una iniciativa que s’emmarca en una proposta més àmplia, com és la de millorar l’atenció que reben les persones. El club de lectura és, en definitiva, una activitat que fomenta la mirada reflexiva i l’actitud empàtica i compassiva per part dels professionals sanitaris.
2.

Què has de fer per organitzar un club de lectura?

 

 • Tenir:
  – Ganes de llegir
  – Ganes de compartir les teves experiències lectores.
  – Ganes d’aprendre i de fomentar l’esperit crític.
 • Preferiblement haver participat com a lector/a en alguna edició dels clubs de lectura que s’organitzen des de l’Oficina Barcelona Ciutat de la Literatura i la Societat Catalana de Bioètica
 • Contactar, via el formulari que trobaràs al final d’aquesta presentació, amb la Societat Catalana de Bioètica, que s’adreçarà als responsables del teu centre sanitari per explicar el projecte i perquè facilitin els recursos i mitjans perquè aquest club de lectura es pugui constituir sota l’empara del Comitè d’ètica assistencial del teu centre).
 • Consultar la web, on podràs triar les lectures que voldràs fer al club de lectura i tots els materials de suport que et facilitaran la feina de conductor.
 • Un cop hagis aconseguit lectores i lectors i un espai de trobada i hagis fixat el calendari de les sessions, posa’t en contacte amb l’Oficina Barcelona Ciutat de la Literatura, via el formulari que trobaràs al final d’aquesta presentació, i consulta el web per:
  – Rebre suport i acompanyament com a conductor/a del club de lectura.
  – Afegir el calendari amb les teves propostes de lectures a l’agenda.
  – Fer noves aportacions a partir de la teva experiència per incorporar-les al web.
3.

Cal tenir present...

 

 • Les trobades del club es fan un cop al mes (es recomana fer entre 4 o 5 sessions durant el curs).
 • Les sessions són d’1 hora (mínim) i 1 hora i mitja (màxim).
 • L’espai ideal hauria de ser amb taules i cadires.
 • El nombre de participants al club de lectura és molt flexible; es recomana un mínim de 5 persones i un màxim de 15.
 • Hauràs de portar un control d’assistència i fer una senzilla avaluació amb els materials de suport que trobaràs a la web per tal que els participants rebin, del Consell Català de les Professions Sanitàries, els crèdits a l’activitat de Formació Continuada.
 • Per fer difusió del club de lectura al teu centre, aquí tens un cartell model per a què l’adaptis a les teves necessitats (arxiu en word i pdf).